Upis 2015/2016

Oktatási program

Upis 2015/2016

OBLASTI:

HEMIJA I NEMETALI

Ženski frizer [na mađarskom jeziku] (3 god.) [30]

O nama u slikama

Kontakt:

tel/fax +381/230-71-056
info@hpscoka.edu.rs
23320 Čoka
Moša Pijade 28.