Школска библиотека

Cikk

Sprovedena je druga nadzorna provera funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetaIskolánkban az új tanév kezdetén sor került az oktatási-nevelési munka minőségirányítási rendszer ellenőrzésére

07.09.2018

Početkom nove školske godine u našoj školi sprovedena je druga nadzorna provera funkcionisanja sistema menadžmenta kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada prema standardu ISO 9001:2015. U razgovoru sa Varga Ištvanom, koordinatorom tima za kontrolu kvaliteta, Bata Jožefom, direktorom škole, Zombori Eleonorom, predsednicom Školskog odbora i pravnicom Elvirom Monoki, proveru je izvršila predstavnica CERTOP-a Aroksalaši Laura. Nađeno stanje je da sistem funkcioniše prema načelima utvrđenih standarda.

O nama u slikama

Kontakt:

tel/fax +381/230-71-056
info@hpscoka.edu.rs
23320 Čoka
Moša Pijade 28.